Back to top

Tietosuoja

Päihdesairaala.fi-sivuston tietosuojaseloste – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä: 23.5.2018
Päivitetty: 6.6.2019

Rekisterinpitäjä

A-klinikka Oy (2782671-8)

Yhteystiedot

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, asiakaspalvelu(at)a-klinikka.fi, puh. 010 50 650

Yhteyshenkilö

viestintä- ja markkinointipäällikkö, Jenni Blomberg, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, puh. 050 5257 339

Rekisterin nimi

A-klinikka Oy:n Päihdesairaala.fi-sivuston sähköisistä lomakkeista kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  • Päihdesairaalasta työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden itse ilmoittamien tietojen (avoin työhakemus) tallentaminen mahdollista yhteydenottoa varten.
  • Päihdesairaalasta työharjoittelupaikkana kiinnostuneiden opiskelijoiden itse ilmoittamien tietojen (avoin harjoitteluhakemus) tallentaminen mahdollista yhteydenottoa varten.
  • Yhteydenottojen ja palautteen sekä niihin vastaamiseen tarvittavien sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden vastaanottaminen, mikäli viestin lähettäjä haluaa vastauksen. Viestin ja palautteen voi myös jättää anonyymisti.

Rekisterin tietosisältö

Alla erittely rekisteriin tallennettavasta tietosisällöstä:

Avoin työhakemus sisältää seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tutkinnot ja muu koulutus, työkokemus, työtehtäviä koskevat toiveet, vapaa kuvaus hakemuksen lähettäjästä, ansioluettelo.

Harjoitteluhakemus sisältää seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harjoittelun tyyppi, aloitus- ja päättymispäivämäärä, toive hoitoyksiköstä, oppilaitos, opiskeluala, vapaa kuvaus hakemuksen lähettäjästä, ansioluettelo.

Yhteydenotto- ja palautelomake sisältää seuraavat tiedot: viesti tai palaute, hoitoyksikkö, jota asia koskee, sähköpostiosoite (vapaaehtoinen), puhelinnumero (vapaaehtoinen).

Kaikkien lomakkeiden lähettämisen yhteydessä lomakkeen lähettäjän IP-osoite tallentuu automaattisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus. Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka tilaaja tai osallistuja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysaika

Avoimet työ- ja harjoitteluhakemukset poistetaan tietokannasta, kun hakijan ilmoittama voimassaoloaika päättyy. Yhteydenotot, palautteet ja niiden sisältämät yhteystiedot poistetaan mahdollisen yhteydenoton jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Tiedoista ei ole manuaalista aineistoa.

B. Sähköinen aineisto: Pääsynhallinta järjestelmiin, roolit, käyttöoikeudet.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi tietokannasta. Yhteystietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla yhteyttä A-klinikka Oy:n viestintä- ja markkinointiyksikköön, asiakaspalvelu(at)a-klinikka.fi.

Tietoja käsittelevät tahot

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä verkkopalveluiden kautta kerättäviä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.