Päihdesairaalan vieroitushoitoyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa alkoholista, huumeista tai lääkkeistä vieroittautumiseen.

Kenelle

Vieroitushoitoyksikkö tarjoaa täysi-ikäisille hoitoa alkoholista, huumeista, lääkkeistä tai useammasta päihteestä vieroittautumiseen.

Hoidamme myös kaksoisdiagnoosipotilaita ja tarjoamme monipäihderiippuvuuden tehoste- ja kriisijaksoja.

Yksikkössä tehdään korvaushoitoasetuksen mukaisia korvaushoidon arviointeja ja aloituksia sekä tarjotaan korvaushoitopotilaille kriisijaksoja.

Hoidon tavoite

Vieroitushoidon tavoitteena on päihdekierteen katkaiseminen, potilaan fyysisen ja psyykkisen tilanteen vakiinnuttaminen, jatkohoidon suunnittelu ja jatkohoitoon ohjaaminen.

Hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä potilaan ja lähettävän tahon kanssa ennen hoidon aloittamista. Hoitosuunnitelmaa tarkennetaan potilaan tullessa hoitoon.

Hoidon sisältö

Alkoholivieroitus kestää tavallisimmin 3–9 vuorokautta, lääke- ja huumevieroitus noin 14 vuorokautta.

Vieroitushoidossa jokaisella potilaalla on omahoitaja. Hoitoon sisältyvät yksilökeskustelujen lisäksi yksikön päivittäiset yhteiset kokoontumiset sekä erilaiset hoitoa tukevat keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät.

Potilas sitoutuu vapaaehtoiseen suljettuun laitoshoitoon. Ulkoilu ja asiointi yksikön ulkopuolella tapahtuu yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.

Henkilökunta

Vieroitushoitoyksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaaliohjaajat ja palveluesimies.

Lue lisää