Aloitimme toimintamme vuonna 1951 nimellä Järvenpään sosiaalisairaala. Sairaala on nykyään A‑klinikka Oy:n palvelu ja tarjoaa hoitoa valtakunnallisesti.

Päihdesairaalan toiminta alkoi vuonna 1951 Järvenpään sosiaalisairaalan nimellä silloisen sosiaalihallituksen alaisena "alkoholistien vastaanottolaitoksena". Sairaalan tehtäväksi määriteltiin alkoholistien vastaanotto ja tutkiminen sekä lähettäminen tutkimusten jälkeen soveltuviin hoitopaikkoihin.

Kun uusi asetus päihdyttävien aineiden väärinkäytöstä tuli voimaan 1960-luvun alkupuolella, sai sosiaalisairaala niin sanotun keskuslaitostehtävän. Sairaala velvoitettiin hoidon lisäksi neuvonnan, valvonnan ja huoltolatoiminnan suunnitteluun, hoitomenetelmien kehittämiseen ja niiden kannalta tarpeellisen tutkimustyön tekemiseen. Sairaalaan perustettiin erillinen tutkimusyksikkö vuonna 1972.

Vuoden 1987 alusta voimaan tullut uusi päihdehuoltolaki velvoitti kuntien sosiaali- ja terveyslautakuntia järjestämään päihdehuollon palvelut ensisijaisesti avohuollon toimenpitein. Tämän myötä avohoidon asema vahvistui ja sosiaalisairaalakin menetti asemansa keskuslaitoksena.

Sosiaalihallituksen lakkauttamisen jälkeen sosiaalisairaala siirtyi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin alaisuuteen. Sairaalan tehtävänä oli toimia valtakunnallisena sekä terveydenhuoltoa että sosiaalihuoltoa palvelevana päihdealan kuntoutus- ja tutkimussairaalana.

Heinäkuussa 1994 Päihdesairaala siirtyi valtion omistuksesta A-klinikkasäätiölle. Sairaalan siirtymistä tuettiin erityisellä siirtymäkauden projektilla. Siirtymäkauden päätyttyä vuoden 1997 lopussa sairaala jatkoi toimintaansa säätiön itsenäisenä palveluyksikkönä, valtakunnallisena päihde- ja mielenterveysongelmien laitoshoitopalveluiden tuottajana.

Vuonna 2018 sairaala siirtyi A-klinikkasäätiön omistamalle A-klinikka Oy:lle, joka tuottaa päihde- ja mielenterveyspalveluja kunnille ja kuntayhtymille, työterveyshuoltoon, yrityksille ja yksityisasiakkaille.

Suomalaisen työn liitto on myöntänyt A-klinikka Oy:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Toiminnan tuotot palautuvat A-klinikkasäätiön tarkoituksen mukaisesti yhteiseen hyvään, suomalaisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen.

Lue lisää