Mikä on Päihdesairaala?

A-klinikkasäätiön Päihdesairaala on laaja-alaiseen päihderiippuvuuksien hoitoon erikoistunut valtakunnallinen sairaala. Hoitoon voivat hakeutua erilaisista riippuvuuksista kärsivät henkilöt ja heidän läheisensä. Sairaalassa kyetään hoitamaan moniongelmaisia päihde- ja mielenterveyspotilaita ja siellä on ympärivuorokautinen lääkäripäivystys. Sairaalassa on 90 asiakaspaikkaa.

Päihdesairaala tuottaa kuntouttavia ja haittoja vähentäviä päihdehuollon laitospalveluita. Palvelukokonaisuus muodostuu katkaisusta ja vieroituksesta, päihdekuntoutuksesta, perhekuntoutuksesta sekä terapeuttisesta yhteisöhoidosta. Laadukkaiden hoitopalveluiden avulla pyritään vähentämään yksilöiden kokemia päihdehaittoja ja muita terveydellisiä sekä psykososiaalisia ongelmia.  

Työskentelyn lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen elämäntilanne ja hoitoon lähettävän tahon ammatillinen arviointi hoidon tarpeesta. Toimintame perustuu käypä hoito -suosituksiin, tieteelliseen tutkimukseen ja pitkään kokemukseen (historia).

Osaaminen

  • vahva päihdelääketieteen osaaminen
  • kokemus- ja tietoperustainen vaikuttavuus
  • moniammatillinen työote
  • viitekehys: kognitiivinen käyttäytymisterapia, yhteisöllisyys ja kokonaisvaltainen kuntoutus (ks. Päihdesairaalan hoidollinen viitekehys)

Palveluketjuajattelu

  • asiakaslähtöisyys, kumppanuus ja yhteistyöhalu
  • hoitojaksojen räätälöinti avohoidon palvelutarpeiden perusteella
  • paihdesairaala/palvelutarjotin hoidon sisältöjen yksilöllisen suunnittelun välineenä

Päihdesairaala toimii osana A-klinikkasäätiön Valtakunnallisia hoitopalveluita. Sairaala on toiminut aiemmin Sosiaalisairaala-nimisenä vuodesta 1951 lähtien, ensin valtion laitoksena ja vuodesta 1994 lähtien osana A-klinikkasäätiön palvelukokonaisuutta.