Olemme Yhteiskunnallinen yritys

Järvenpäässä sijaitseva Päihdesairaala on Suomen ainoa riippuvuusongelmien hoitoon erikoistunut sairaala. Palvelemme valtakunnallisesti.

Päihdesairaalan hoitoon voivat hakeutua erilaisista riippuvuuksista kärsivät henkilöt ja heidän perheensä. Meillä on ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja valmiudet hoitaa moniongelmaisia päihde- ja mielenterveyspotilaita. Sairaalassa on 70 potilaspaikkaa.

Toimintamme perustuu vankkaan päihdelääketieteen osaamiseen, Käypä hoito -suosituksiin, tieteelliseen tutkimukseen ja pitkään kokemukseen päihdeongelmien hoidosta.

Päihdesairaalassa työskentelevät päihde- ja mielenterveyshoitoon erikoistuneet moniammatilliset työryhmät. Työryhmiin kuuluu lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja sosiaalityön ammattilaisia.

Työryhmiä täydentävät tarvittaessa psykiatri ja sairaalapastori. Ostopalveluna on mahdollisuus neuropsykologin, psykologin ja toimintaterapeutin palveluihin. Kokemusasiantuntijat tarjoavat vertaistukea toipumiseen.

Päihdesairaala on A-klinikka Oy:n palvelu. A-klinikka Oy on Yhteiskunnallinen yritys, jonka toiminnan tuotot palautuvat yhteiseen hyvään.

Lue lisää