Perhehoito

Kenelle

Perhehoito on tarkoitettu perheille, pariskunnille ja yksinhuoltajille eri-ikäisine lapsineen sekä odottaville äideille. Perhehoitoa annetaan alkoholi-, lääke- sekä monipäihderiippuvaisille että opiaattiriippuvaisille vanhemmille. Perhehoito on tarkoitettu myös vanhemmille, joilla on päihderiippuvuuden ohella psyykkinen sairaus tai mielenterveyden häiriöitä.

Tavoite

Hoidon tavoitteena on perheen hyvinvoinnin turvaaminen ja päihteettömien selviytymistaitojen vahvistaminen. Hoidon aikana perheen kokonaistilanne kartoitetaan ja arvioidaan. Perheelle laaditaan hoitosuunnitelma sekä jatkohoito yhteistyössä perheen ja heidän verkostonsa kanssa. Hoitosuunnitelman toteutumista arvioidaan viikoittain perheen ja henkilökunnan tapaamisissa ja kuukausittain yhdessä perheen, henkilökunnan ja avohoitoverkoston kanssa.

Sisältö

Perhehoidossa keskeistä on vanhempien päihteiden käytön kartoitus ja vanhemmuuden arviointi. Hoitojakson aikana keskitytään päihteettömiin selviytymiskeinoihin, vanhemmuuteen, parisuhteeseen sekä lasten hyvinvointiin. Hoitoa toteutetaan yhteistyössä lastensuojelun ja muun verkoston kanssa.

Viikko-ohjelma

Viikko-ohjelmaan kuuluvat yhteisö- ja keskusteluryhmät sekä lääkäritapaamiset.
Perheen hoitosuunnitelmaan kuuluvat omatyöntekijäkeskustelut ja pari- ja perhetapaamiset. Työntekijät avustavat ja tukevat vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä lasten koulunkäynti järjestyvät hoidon aikana.

Henkilökunta

Perhehoidossa työskentelee vanhempien ja lasten tukena päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistunut moniammatillinen työryhmä. Työryhmään kuuluvat palveluesimies, lääkäri sekä terveydenhuollon ammattilaisia että sosiaaliohjaajia. Työryhmää täydentävät tarvittaessa psykiatri ja sairaalapastori.

Paikkatiedustelut

Hoitokoordinaattori, p. 050 4300 536