Perhekuntoutus

Kenelle

Perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, pariskunnille ja yksinhuoltajille eri-ikäisine lapsineen sekä odottaville äideille. Perhekuntoutusta annetaan alkoholi-, lääke- sekä monipäihderiippuvaisille että opiaattiriippuvaisille vanhemmille. Perhekuntoutus on tarkoitettu myös vanhemmille, joilla on päihderiippuvuuden ohella psyykkinen sairaus tai mielenterveyden häiriöitä.

Tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on perheen hyvinvoinnin turvaaminen ja päihteettömien selviytymistaitojen vahvistaminen. Hoidon aikana perheen kokonaistilanne kartoitetaan ja arvioidaan. Perheelle laaditaan hoitosuunnitelma sekä jatkohoito yhteistyössä perheen ja heidän verkostonsa kanssa. Hoitosuunnitelman toteutumista arvioidaan viikoittain perheen ja henkilökunnan tapaamisissa ja kuukausittain yhdessä perheen, henkilökunnan ja avohoitoverkoston kanssa.

Sisältö

Perhekuntoutuksen sisältönä ovat vanhempien päihdeongelma, hoidon tavoitteet ja päihteettömät selviytymiskeinot, vanhemmuus, parisuhde sekä vanhempien ja lasten välinen suhde, lasten hyvinvointi ja lasten tarpeet, yhteistyö lastensuojelun ja muun verkoston kanssa ja jatkohoito.

Viikko-ohjelma

Viikko-ohjelmaan kuuluvat yhteisö- ja keskusteluryhmät sekä viikoittaiset lääkäritapaamiset. Lisäksi ovat toiminnalliset ryhmät sekä perhe-, pari- ja yksilökeskustelut.
Perhetyöntekijät avustavat ja tukevat vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Tukea saa myös vauvan ja vanhempien varhaiseen vuorovaikutukseen. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä lasten koulunkäynti järjestyvät hoidon aikana. Lisäksi hoito-ohjelmassa ovat omatyöntekijäkeskustelut, viikoittaiset lääkäritapaamiset sekä lääkkeettömät hoitomuodot, korva-akupunktio, fysioakustinen tuoli ja kirkasvalohoito.

Henkilökunta

Perhekuntoutuksessa työskentelee vanhempien ja lasten tukena päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistunut moniammatillinen työryhmä. Työryhmään kuuluvat palveluesimies, lääkäri sekä hoitotyön että sosiaalityön edustus. Työryhmää täydentävät tarvittaessa psykiatri ja sairaalapastori.

Paikkatiedustelut

Hoitokoordinaattori, p. 050 4300 536