Päihdekuntoutus

Kenelle

Päihdekuntoutusta annetaan alkoholi-, lääke- sekä monipäihderiippuvaisille että opiaattiriippuvaisille miehille ja naisille. Päihdekuntoutus on tarkoitettu myös asiakkaille, joilla päihderiippuvuuden ohella on psyykkinen sairaus tai mielenterveyden häiriöitä.

Tavoite

Päihdekuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan vapautuminen riippuvuuskierteistä sekä elämänhallinta- ja selviytymiskeinojen lisääminen.

Sisältö

Päihdekuntoutuksessa sovelletaan kognitiivis-behavioraalisen käyttäytymisterapian sekä yhteisöhoidon periaatteita. Asiakasta autetaan tunnistamaan elämän ongelmiin liittyviä käyttäytymis-, tunne- ja ajattelumalleja, jotka aiheuttavat stressiä, päihteiden käyttöä ja itsetuhokäyttäytymistä. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa.

Viikko-ohjelma

Päihdekuntoutuksen hoito-ohjelmaan kuuluvat erilaiset ryhmät: yhteisö-, keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät. Lisäksi hoito-ohjelmassa ovat omatyöntekijäkeskustelut, viikoittaiset lääkäritapaamiset sekä lääkkeettömät hoitomuodot, korva-akupunktio, fysioakustinen tuoli ja kirkasvalohoito. AA- ja NA-ryhmiin on mahdollista tutustua hoidon aikana.

Henkilökunta

Päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistuneeseen moniammatilliseen työryhmään kuuluvat palveluesimies, lääkäri sekä hoitotyön että sosiaalityön edustus. Päihdekuntoutukseen osallistuu myös yksilöllisen tarpeen mukaan psykiatri ja sairaalapastori.

Paikkatiedustelut

Hoitokoordinaattori, p. 050 4300 536