Päihdehoito

Kenelle

Päihdehoitoa tarjotaan alkoholi-, lääke- sekä monipäihderiippuvaisille että opiaattiriippuvaisille miehille ja naisille. Päihdehoito on tarkoitettu myös asiakkaille, joilla päihderiippuvuuden ohella on psyykkinen sairaus tai mielenterveyden häiriöitä.

Tavoite

Päihdehoidon tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen riippuvuuskierteistä sekä elämänhallinta- ja selviytymiskeinojen lisääminen.

Sisältö

Päihdehoidossa sovelletaan kognitiivis-behavioraalisen käyttäytymisterapian sekä yhteisöhoidon periaatteita. Asiakasta autetaan tunnistamaan elämän ongelmiin liittyviä käyttäytymis-, tunne- ja ajattelumalleja, jotka aiheuttavat stressiä, päihteiden käyttöä ja itsetuhokäyttäytymistä. Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa.

Viikko-ohjelma

Päihdehoidon viikko-ohjelmaan kuuluvat erilaiset ryhmät: yhteisö-, keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät. Lisäksi viikko-ohjelmassa ovat omatyöntekijäkeskustelut, lääkäritapaamiset sekä lääkkeettömät hoitomuodot, korva-akupunktio, neurosonic- tuolihoito. AA- ja NA-ryhmiin ohjataan tutustumaan hoidon aikana.

Henkilökunta

Päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistuneeseen moniammatilliseen työryhmään kuuluvat palveluesimies, lääkäri sekä terveydenhuollon ammattilaisia että sosiaaliohjaajia. Päihdehoitoon osallistuu myös yksilöllisen tarpeen mukaan psykiatri ja sairaalapastori.

Paikkatiedustelut

Hoitokoordinaattori, p. 050 4300 536