Back to top

Hoitopalvelut

Päihdesairaala on erikoistunut päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitoon. Meillä on ympärivuorokautinen lääkäripäivystys.

Hoitopalveluihimme sisältyvät

Kaikki yksikkömme hoitavat myös peliriippuvaisia. Lisäksi tarjoamme laitoshoidossa tapahtuvaa työ- ja toimintakyvyn arviointia päihde- ja mielenterveyspotilaille.

Päihdesairaalaan voi hakeutua hoitoon miltä paikkakunnalta tahansa. Palvelemme koko Suomea.

Päihdesairaalassa on 70 potilaspaikkaa. Olemme esteetön sairaala.

Yksilöllistä hoitoa

Hoidon lähtökohtana on potilaan yksilöllinen elämäntilanne ja hoitoon lähettävän tahon ammatillinen arvio hoidon tarpeesta.

Tarjoamme potilaalle selkeän ja yksilöllisen hoitokokonaisuuden. Sairaalan ryhmät ja vertaistoiminta tukevat kuntoutumista.

Päihdesairaalan toiminta perustuu vankkaan päihdelääketieteen osaamiseen, Käypä hoito -suosituksiin ja pitkään kokemukseen päihdeongelmien hoidosta.

Sairaalan hoidollisena viitekehyksenä ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, yhteisöllisyys ja kokonaisvaltainen kuntoutus.