Hoitopalvelut

Katkaisu- ja vieroitushoito

Katkaisuhoito on tarkoitettu välittömän katkaisuhoidon tarpeessa oleville alkoholiriippuvaisille. Vieroitushoito on tarkoitettu lääkeriippuvaisille sekä päihteiden sekakäyttäjille että huumausaineiden käyttäjille. Vieroitushoitoyksikössä hoidetaan myös kaksoisdiagnoosiasiakkaita, korvaushoidossa olevien asiakkaiden kriisijaksoja sekä tehdään korvaushoitoasetuksen mukaisia korvaushoidon arviointeja ja aloituksia. Lue lisää.

Päihdekuntoutus

Päihdekuntoutusta annetaan alkoholi-, lääke- sekä monipäihderiippuvaisille että opiaattiriippuvaisille miehille ja naisille. Päihdekuntoutus on tarkoitettu myös asiakkaille, joilla päihderiippuvuuden ohella on psyykkinen sairaus tai mielenterveyden häiriöitä. Lue lisää.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, pariskunnille ja yksinhuoltajille eri-ikäisine lapsineen sekä odottaville äideille. Perhekuntoutusta annetaan alkoholi-, lääke- sekä monipäihderiippuvaisille että opiaattiriippuvaisille vanhemmille. Perhekuntoutus on tarkoitettu myös vanhemmille, joilla on päihderiippuvuuden ohella psyykkinen sairaus tai mielenterveyden häiriöitä. Lue lisää.

Lääkkeetön yhteisöhoito

Lääkkeettömässä yhteisöhoidossa yhteisö on keskeinen hoitomenetelmä. Hoidossa riippuvuutta tarkastellaan henkiseltä, psykologiselta, fyysiseltä ja sosiaaliselta kannalta. Lääkkeetön yhteisöhoito soveltuu huume- ja monipäihderiippuvuuden ja peliriippuvuuden kuntoutukseen sekä lääkkeettömään päihdevieroitukseen. Lue lisää.

Työ- ja toimintakyvyn arviointi

Päihdesairaalassa tuotetaan laitosolosuhteissa tapahtuvaa työ- ja toimintakyvyn arviointia päihde- ja mielenterveyspotilaille. Lue lisää.

Hinnasto

Hoitopalveluhinnaston löydät täältä.