Yhteisvalmennus kokemusasiantuntijoille ja ammattihenkilöstölle

Yhteisvalmennus kokemusasiantuntijoille ja ammattihenkilöstölle alkaa Päihdesairaalassa 20.11.2017.

Valmennuksen kohderyhmänä ovat ammattihenkilöstö ja kokemus/vertaisasiantuntijat, jotka ohjaavat hoidollisia asiakasryhmiä A-klinikkasäätiön päihdesairaalassa ja muissa A-klinikkasäätiön yksiköissä.

Valmennusprosessin tarkoituksena on lisätä osallistujien valmiuksia ja varmuutta päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoitoryhmien suunnittelussa ja ohjaamisessa. Valmennusseminaarit sisältävät tiedollista ja taidollista koulutusta ja menetelmäharjoitteita sekä yksikön perustehtäviin kytkeytyvää ohjausharjoittelua käytännön asiakastyössä ammattilais-kokemus/vertaisosaaja työpareina.