Päihdesairaalan perhekuntoutuksen hanke jatkuu uuden valtionavustuksen turvin

Lapsi keinuu

Päihdesairaalassa on kehitetty päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden vanhempien hoitoa jo useamman vuoden ajan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän valtionavustuksen turvin.

Päihdesairaalalle myönnettiin nyt valtionavustus myös vuodelle 2023. Vuonna 2020 käynnistetyssä hankkeessa on kehitetty hoitopolkuja vahvistava malli, jota tarjotaan kaikille perhekuntoutukseen ohjatuille potilaille. Uusi valtionavustus mahdollistaa mallin juurruttamisen vielä tiiviimmäksi osaksi Päihdesairaalan palveluja.

”Tämä on askel kohti perheiden hyvinvoinnin turvaamista koko Suomessa, kun palvelujen kehittäminen mahdollistetaan ja hankkeet saavat jatkuvuutta. Nyt pääsemme jatkamaan sitä hyvää työtä, mitä Päihdesairaalassa on tehty jo usean vuoden ajan", sanoo Päihdesairaalassa kesän alussa aloittanut uusi palvelupäällikkö Mikko Utecht.

Tänä vuonna hankkeessa panostetaan hyvinvointialueiden kanssa tehtävään verkostoyhteistyöhön ja toimintamallin juurruttamiseen. Nopea ja oikea-aikainen hoitoonpääsy mahdollistaa vaikuttavan päihdehoidon ja turvaa perheiden hyvinvointia. Hyvinvointialueiden palvelut ovat vielä kehittymässä, ja siksi malli on juuri tällä hetkellä erityisen tärkeä ja tarpeellinen.

”Kun mallia hyödynnetään kattavasti yhteistyössä hyvinvointialueiden palvelujen kanssa, voimme varmistaa, että kaikki odottavat äidit ja vauvaperheet saavat tarvitsemansa laadukkaan hoidon ja tuen riippumatta kotikunnastaan”, Mikko Utecht sanoo.

Päihdesairaalan perhekuntoutuksessa hoidetaan odottavia äitejä ja vauvaperheitä eri puolilta Suomea. Perhekuntoutuksessa keskitytään vanhemman päihdeongelman hoitamiseen, vanhemmuuden tukemiseen ja lasten hyvinvoinnin varmistamiseen.

”Iloitsen, että pystymme jatkamaan palvelukehitystä erinomaisella moniammatillisella tiimillämme, jossa päihdetyön rautaiset ammattilaiset todella haluavat auttaa perheitä päihteettömään elämään”, Utecht jatkaa.

A-klinikka Oy on tehnyt viime vuosina paljon kehitystyötä päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelujen parantamiseksi. Päihdesairaalan lisäksi päihteitä käyttävien äitien tukea ja hoitoa kehitetään Satakunnan alueen SataÄidit-hankkeessa.

Lue lisää