Back to top

Päihdesairaala palvelee koko kesän

A-klinikka Oy:n Päihdesairaala on maan ainoa päihderiippuvuuksien hoitoon erikoistunut sairaala. Koko Suomea palvelevassa sairaalassa hoidetaan erilaisista riippuvuuksista kärsiviä henkilöitä ja heidän läheisiään. 

Kaikki Päihdesairaalan palveluyksiköt ovat toiminnassa koko kesän ajan.

Yhteisöhoitoyksikkö sai uudet tilat

Päihdesairaalan yhteisöhoidon yksikkö muutti huhtikuussa sairaalan kolmanteen kerrokseen. Muuton myötä saatiin uudet ja esteettömät tilat. Sekä potilaat että henkilökunta ovat hyötyneet sairaalan sisällä tapahtuvan yhteistyön lisääntymisestä.

Yhteisöhoitoyksikössä hoidetaan huume-, monipäihde- ja peliriippuvaisia potilaita.

Saimme viime syksynä Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Toimintamme tuotot palautuvat yhteiseen hyvään.

Uutta ryhmätoimintaa

Päihdesairaalan palveluihin sisältyvät terapeuttiset ja toimintakeskeiset ryhmät sekä tukea ja tietoa antavat ryhmäkokonaisuudet. Olemme uudistaneet ryhmien sisältöjä saadun palautteen pohjalta.

Uusimpana kokonaisuutena on elämänhallinnan ryhmä, joka palvelee hoitojakson tavoitteisiin pääsemisessä erityisesti niitä potilaita, joiden toimintakyky on alentunut.

Läheisten päivä järjestetään jatkossakin

Päihdesairaalassa vietetiin huhtikuun alussa läheisten päivää. Päivään kutsuttiin hoidossa olevien potilaiden omaisia ja läheisiä.

Suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat sairaalan kokemusasiantuntijat, potilaat, sairaalapappi ja päihdehoitoyksikön sairaanhoitaja. Osallistuminen ja kiinnostus oli rohkaisevaa!

Aurinkoista kesää toivottaa

Eija Ruokonen, aluepäällikkö, A-klinikka Oy, puh. 050 430 0532, [email protected]