Back to top

A-klinikkasäätiön palvelutuotanto siirtyi A-klinikka Oy:lle

Vuonna 1955 perustettu A-klinikkasäätiö on toiminut yli 60 vuotta yleishyödyllisenä palvelusäätiönä, jonka tehtävä on ollut ehkäistä ja lievittää päihteistä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia ongelmia sekä käydä niihin liittyvää yhteiskunnallista keskustelua.

Viime vuosien aikana tapahtuneet toimintaympäristön muutokset yhteiskunnassa, kuten tulossa oleva kokonaisvaltainen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, johtivat siihen, että A-klinikkasäätiö päätti pitkän pohdinnan jälkeen yhtiöittää palvelutoimintansa. Strategia ja arvopohja ovat jatkossakin säätiöllä ja yhtiöllä yhteiset. A-klinikka Oy:n hallituksessa on säätiön edustus, ja säätiön hallitus toimii myös yhtiön yhtiökokouksena.

A-klinikkasäätiö jatkaa edelleen valtakunnallista asiantuntijatyötään sekä kehittämis- ja viestintätoimintojaan. Yhtiön toimintamalli puolestaan on säätiötä ketterämpi muuttuvilla palvelumarkkinoilla. A-klinikka Oy:n perustehtävä on tukea liiketoiminnallaan säätiön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamista.

A-klinikka Oy tarjoaa laajan valikoiman ajanmukaisia päihde- ja mielenterveyspalveluja; matalan kynnyksen erityisryhmien palveluista ja avo- sekä laitosmuotoisista akuutin vaiheen hoidoista pidempiaikaiseen kuntoutukseen. Valtakunnallisesti A-klinikka Oy tarjoaa lastensuojelulle vaativia laitosmuotoisia palveluita vaikeasti päihteillä oireileville nuorille sekä Suomen ainoan päihdesairaalan korkeatasoista hoitoa. Myös verkkohoito-ohjelmia on tarjolla varhaisemman vaiheen hoidoksi.

Huomioiden tarjoamiemme palveluiden monipuolisuuden, pystymme tarjoamaan laadukkaita ja kokonaisvaltaisia hoitokokonaisuuksia erilaisiin tarpeisiin”, toteaa A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja Kaarlo Simojoki.

Näin sopivimmat palvelut voidaan kohdentaa oikea-aikaisesti, eikä ylimääräistä viivettä synny hoitopolun eri vaiheissa”, Simojoki jatkaa.

A-klinikka Oy tukee yhteistyökumppaneita päihde- ja riippuvuustyön erityisosaamisellaan. Palvelut räätälöidään aina asiakkaan ja tilaajan tarpeisiin. SHQS-sertifioitu laatujärjestelmä kattaa kaikki A-klinikan palvelut. A-klinikka Oy:n hoidon ja kuntoutuksen perustana on kattava vaikutusten arvioinnin mittaristo.

A-klinikka Oy toimii säätiön arvopohjalta ja sen toiminnan tuotot palautuvat A-klinikkasäätiön tarkoituksen mukaisesti suomalaisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen.

Lisätiedot

Kaarlo Simojoki, toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja, A-klinikka Oy, [email protected], puh. 040 573 1083

a-klinikka.fi
a-klinikkasaatio.fi