Mikä on Päihdesairaala?

A-klinikkasäätiön Päihdesairaala on laaja-alaiseen päihderiippuvuuksien hoitoon erikoistunut valtakunnallinen sairaala. Palvelutuotantomme perustuu vahvaan päihdelääketieteelliseen osaamiseen, moniammatillisuuteen sekä menetelmälliseen osaamiseen (yhteisöllisyys, kognitiivinen käyttäytymisterapia, toiminnallinen kuntoutus). Sairaalassa kyetään hoitamaan moniongelmaisia päihde- ja mielenterveyspotilaita ja siellä on ympärivuorokautinen lääkäripäivystys.

Sairaala on toiminut aiemmin Sosiaalisairaala -nimisenä vuodesta 1951 lähtien ensin valtion laitoksena ja vuodesta 1994 lähtien osana A-klinikkasäätiön palvelukokonaisuutta. Tällä hetkellä sairaalassa on 90 paikkaa ja se toimii hallinnolisesti osana A-klinikkasäätiön valtakunnallisia hoitopalveluita yhdessä Mikkelin A-klinikan sekä lastensuojelun erityisyksikkö Stoppareiden kanssa.

A-klinikkasäätiön Päihdesairaala tuottaa kuntouttavia ja haittoja vähentäviä päihdehuollon laitospalveluita. Palvelukokonaisuus muodostuu katkaisusta ja vieroituksesta, päihdekuntoutuksesta, perhekuntoutuksesta sekä terapeuttisesta yhteisöhoidosta. Laadukkaiden hoitopalveluiden avulla pyritään vähentämään yksilöiden kokemia päihdehaittoja ja muita terveydellisiä sekä psykososiaalisia ongelmia.  

Hoitoon voivat hakeutua erilaisista riippuvuuksista kärsivät henkilöt ja heidän läheisensä. Työskentelyn lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen elämäntilanne ja hoitoon lähettävän tahon ammatillinen arviointi hoidon tarpeesta. Toimintame perustuu käypä hoito -suosituksiin, moniammatilliseen osaamiseen, tieteelliseen tutkimukseen ja pitkään kokemukseen. Palveluiden perustana ovat A-klinikkasäätiön arvot, osaamisemme sekä palveluketjuajattelu.

Arvot

  • ihmisarvon kunnioittaminen
  • luottamuksellisuus
  • suvaitsevuus
  • vastuullisuus

Osaaminen

  • kokemus- ja tietoperustainen vaikuttavuus ja moniammatillinen työote
  • viitekehys: kognitiivinen käyttäytymisterapia, yhteisöllisyys ja kokonaisvaltainen kuntoutus (kts. Päihdesairaala hoidollinen viitekehys)
  • pitkäaikainen kokemus (Historia)

Palveluketjuajattelu

  • asiakaslähtöisyys, kumppanuus ja yhteistyöhalu
  • hoitojaksojen räätälöinti avohoidon palvelutarpeiden perusteella
  • paihdesairaala/palvelutarjotin hoidon sisältöjen yksilöllisen suunnittelun välineenä