A-klinikkasäätiön Päihdesairaala on maan ainoa riippuvuusongelmien hoitoon erikoistunut sairaala. Sairaala on esteetön ja sen toiminta-alue on koko Suomi. Toiminta perustuu käypä hoito -suosituksiin, moniammatilliseen yhteistyöhön ja pitkään kokemukseen päihdeongelmien hoidosta. Hoidollisena viitekehyksenä on kognitiivinen käyttäytymisterapia, yhteisöllisyys ja kokonaisvaltainen kuntoutus.

A-klinikkasäätiö on vuonna 1955 perustettuvoittoa tavoittelematon järjestö. Säätiön tarkoitus on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. A-klinikkasäätiö tuottaa laadukkaita, hyvinvointia lisääviä palveluita yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Ajankohtaista

Potilasvirta Päihdesairaalaan jatkuu

Potilasvirta Päihdesairaalaan on alkuvuonna ollut suurta ja jono hoitoyksiköihin on ajoittanut kasvanut. Ruuhkahuippujen tasoittamiseen voidaan ajoittain käyttäää myös muita A-klinikkasäätiön laitoshoitopalveluita yheistyössä hoidon tilaajan kanssa.

Julkaistu: 24.02.2017
Paikkatilanne

PÄIHDESAIRAALAN ERI YKSIKÖIDEN PAIKKATILANNE 24.2.2017

Kuntouttava hoito: naiset: vapaita paikkoja vko 13  / miehet: vapaita paikkoja vko13

Perhekuntoutus: vapaita perhepaikkoja vko 13

Katkaisu- ja vieroitushoito: vapaita paikkoja vko 10

Julkaistu: 24.02.2017
Verkkopohjainen päihdekuntoutus

Ohjelman avulla voidaan tukea asiakkaita päihteiden käytön vähentämisessä tai lopettamisessa.

Julkaistu: 03.01.2017
Päihdesairaala
A-klinikkasäätiön tehtävä

Avoimet työpaikat

Ylilääkäri

Haemme ylilääkäriä kehittämään tulevaisuuden päihde- ja mielenterveyspalveluita A-klinikkasäätiön Valtakunnallisissa hoitopalveluissa. Ylilääkärin toimipaikka on Suomen ainoa riippuvuusongelmien hoitoon erikoistunut Päihdesairaala Järvenpäässä.
Lisätietoja osoitteessa http://www.a-klinikka.fi/tyopaikat#ylilaakari.

Sijaisuuksia

Päihdesairaalalla on tällä hetkellä tarjolla useita lyhytaikaisia sijaisuuksia. Sijaisuuksia voi hakea työnhakulomakkeella.