OK-hanke

ESR-rahoitteisen Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishankkeen (OK-hanke) tavoitteena on lisätä korvaushoidossa olevien osallisuutta ja työelämävalmiuksia. Hankkeessa kartoitetaan ja levitetään korvaushoidossa olevien osallisuutta ja työelämävalmiuksia lisääviä toimintamalleja ja vertaistyön muotoja sekä kehitetään kokemusasiantuntijatoimintaa. Hankkeen päätoteuttaja on A-klinikkasäätiö ja sitä johdetaan Päihdesairaalasta. Lisää hankkeesta ja sen muista osatoteuttajista voit lukea täältä.