Marginaalissakin mahdollisuus

Mikkelin A-klinikalla toteutettavassa "Marginaalissakin mahdollisuus -avopalveluiden sosiaalisen osallisuuden kehittämishanke" ESR-hankkeessa tavoitteena on parantaa huumeongelmista kärsivien asiakkaiden kuntoutumisen edellytyksiä ja sosiaalisen osallisuuden kokemuksia kehittämällä Mikkelin alueen avopalveluiden toimintatapoja. Hankkeella halutaan parantaa palvelujärjestelmän kykyä vastata paremmin näiden asiakkaiden tarpeisiin. Hankkeessa luodaan yhteistyössä hankeverkoston kanssa asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiva palvelukonsepti, missä yhdistyvät niin riippuvuusongelman hoitamiseen soveltuvat menetelmät, vertaistuki, eri viranomaisverkostojen tarjoamat palvelu- ja tukimahdollisuudet sekä järjestöjen ja jo olemassaolevien yhteisöjen tarjoamat tukimahdollisuudet. Tavoitteena on palvelukonsepti, joka vahvistaa asiakkaan osallisuutta, kohentaa hänen työelämävalmiuksiaan ja samalla vahvistaa palveluverkoston tapoja kohdata ja palvella asiakkaita heidän kuntoutumisprosessissaan. Hankkeen avula vahvistetaan palvelujärjestelmän kykyä auttaa niitä huumeriippuvuudesta kärsiviä, jotka ovat erityisen vaikeassa elämäntilanteessa.

Hanke on alkanut marraskuussa 2016 sen omat nettisivut avautuvat vuoden 2017 alussa.