Valvottu koevapaus päihdehoidossa

Valvottu koevapaus päihdehoidossa -hanke on luonteeltaan tutkimushanke, jossa kerätään tietoa rikosseuraamusasiakkaiden päihdekuntoutuksen kehittämiseksi. Erityisesti hankkeessa tutkitaan valvotussa koevapaudessa olevien henkilöiden päihdekuntoutuksen järjestämistä. Hankkeen aikana kerätään kysely- ja haastatteluaineistoa. Lisäksi aihetta lähestytään tilastollisesti Vankitietojärjestelmän kautta. Tutkimuksessa kysytään: Mitä haasteita valvotun koevapauden suorittamiseen päihdehoidossa liittyy? Entä mitä hyviksi koettuja käytäntöjä tähän on kehitetty? Alkukartoituksen ja haastattelujen jälkeen hanke suunnataan kehittämistoimintaan. Tarkemmat kehittämistoimet perustuvat haastattelujen ja kyselyn tuloksiin, ja niistä päätetään hanketoimijoiden yhteistyönä.

Hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikkö, ja hanke toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun ja A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan sekä A-klinikkasäätiön Lännen ja Sisä-suomen palvelualueiden yhteistyöhankkeena. Hankkeessa vastaavina tutkijoina toimivat yliopettaja Teemu Rantanen (Laurea-ammattikorkeakoulu) ja sosiaalityöntekijä Minna Lindqvist (A-klinikkasäätiön Päihdesairaala).

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen yksikkö rahoitti hanketta ja hanke toteutettiin 1.10.2014 - 31.12.2015 välisenä aikana.