Back to top

Potilasasiamies

A-klinikka Oy:n potilasasiamiehenä toimii Marjo Puisto, puh. 040 6706 589, potilasasiamies(at)a-klinikka.fi. Marjo Puistoon voi olla yhteydessä Päihdesairaalan palveluihin liittyen.

  Potilasasiamiehen käytössä ei ole suojattua sähköpostia. Arkaluontoisten tietojen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, koska suojaamattoman sähköpostin tietoturva on heikko.

  Neuvontaa ja ohjausta

  Kun potilas on tyytymätön esimerkiksi saamaansa hoitoon, hoitoonpääsyyn, asiakasmaksuun, tiedonsaantiin tai kohteluun, voi potilasasiamies olla avuksi. Ensin potilaan kannattaa kuitenkin koettaa selvittää asiaa hoitopaikan esimiehen kanssa.

  Potilasasiamiehen työ on neuvova ja ohjaava. Potilasasiamies ei voi muuttaa tehtyjä hoitopäätöksiä. Hän ei myöskään toimi potilaan oikeusavustajana, mutta voi toimia sovittelijana potilaan ja henkilöstön välillä. Potilasasiamies myös neuvoo, missä asioissa yhteyttä kannattaa ottaa sosiaaliasiamieheen.

  Potilasasiamies pitää asiakasrekisteriä, johon muilla viranomaisilla tai työntekijöillä ei ole pääsyä. A-klinikka Oy:n potilasasiamiehet vaihtavat ja käsittelevät potilaan tietoja kuitenkin yhdessä, jos potilaan asia edellyttää useamman asiamiehen yhteistoimintaa. Rekisteriin talletetaan henkilötietoja vain silloin, kun asian hoitaminen sitä edellyttää.

  Muistutuksen tekeminen

  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), johon toiminta perustuu, tuli voimaan 1993. Laki korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä. Hoito ei saa loukata potilaan ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

  Potilaalla on oikeus itsemääräämiseen ja tiedonsaantiin ja hänellä on myös oikeus tehdä muistutus, kantelu tai potilasvahinkoilmoitus ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon. Potilasasiamies osallistuu muistutusten, kanteluiden ja potilasvahinkoilmoitusten käsittelyyn osana työtehtäviään. Hän myös kouluttaa henkilöstöä potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyen. Päihdesairaalassa muistutus osoitetaan sairaalan ylilääkärille.