Back to top

Päihdesairaalan historiaa

Järvenpään sosiaalisairaala aloitti 1951

Päihdesairaalan toiminta alkoi vuonna 1951 Järvenpään sosiaalisairaalan nimellä silloisen sosiaalihallituksen alaisena "Alkoholistien vastaanottolaitoksena". Sairaalan tehtäväksi määriteltiin alkoholistien vastaanotto ja tutkiminen sekä heidän lähettämisensä tutkimusten jälkeen soveltuviin hoitopaikkoihin. 

Päihdesairaala aloitti toimintansa vuonna 1951

Kun uusi asetus päihdyttävien aineiden väärinkäytöstä tuli voimaan 1960-luvun alkupuolella, sai sosiaalisairaala ns. keskuslaitostehtävän. Sairaala velvoitettiin hoidon lisäksi neuvonnan, valvonnan ja huoltolatoiminnan suunnitteluun, hoitomenetelmien kehittämiseen ja niiden kannalta tarpeellisen tutkimustyön tekemiseen. Sairaalaan perustettiin erillinen tutkimusyksikkö vuonna 1972.

Vuoden 1987 alusta voimaan tullut uusi päihdehuoltolaki velvoitti kuntien sosiaali- ja terveyslautakuntia järjestämään päihdehuollon palvelut ensisijaisesti avohuollon toimenpitein. Tämän myötä avohoidon asema vahvistui ja sosiaalisairaalakin menetti asemansa keskuslaitoksena.

Sosiaalihallituksen lakkauttamisen jälkeen sosiaalisairaala siirtyi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) alaisuuteen. Sairaalan tehtävänä oli toimia valtakunnallisena sekä terveydenhuoltoa että sosiaalihuoltoa palvelevana päihdealan kuntoutus- ja tutkimussairaalana.

Vuonna 1994 sairaala siirtyi A‑klinikkasäätiölle

Heinäkuussa 1994 Päihdesairaala (tuolloin Järvenpään sosiaalisairaala) siirtyi valtion omistuksesta A-klinikkasäätiölle. Sairaalan siirtymistä tuettiin erityisellä siirtymäkauden projektilla, joka kesti kolme vuotta. Tänä aikana sairaalalle luotiin itsenäiset toiminnalliset edellytykset sekä taloudelliset toimintaedellytykset raha-automaattiavustusten turvin.

Siirtymäkauden päätyttyä vuoden 1997 lopussa sairaala jatkoi toimintaansa A-klinikkasäätiön itsenäisenä tulosyksikkönä, valtakunnallisena päihde- ja mielenterveysongelmien laitoshoitopalveluiden tuottajana.

Sairaalan nimi vaihtui Päihdesairaalaksi

Päihdesairaala on nykyään A‑klinikka Oy:n palvelu

Vuonna 2018 sairaala siirtyi A-klinikkasäätiön omistamalle A-klinikka Oy:lle. A-klinikka Oy tuottaa päihde- ja mielenterveyspalveluja kunnille ja kuntayhtymille, työterveyshuoltoon, yrityksille ja yksityisasiakkaille.

A-klinikalla on Yhteiskunnallinen yritys -merkki, ja sen toiminnan tuotot palautuvat yhteiseen hyvään, suomalaisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen.