Back to top

Laadukkaita palveluja vastuullisesti

A-klinikka Oy on yhteiskunnallinen yritys

Päihdesairaala on A-klinikka Oy:n palvelu. A-klinikka Oy:n omistaa A‑klinikkasäätiö.

A-klinikka Oy tuottaa päihde- ja mielenterveyspalveluja kunnille ja kuntayhtymille, työterveyshuoltoon, yrityksille ja yksityisasiakkaille. Teemme yhteistyötä noin 150 kunnan kanssa, eli noin puolet Suomen kunnista on asiakkaitamme.

A-klinikka Oy:n laatujärjestelmälle on myönnetty SHQS-laaduntunnustus, joka kattaa kaikki palvelumme. Tunnustus on osoitus korkeatasoisesta ja laadukkaasta toiminnasta, jossa on huomioitu lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset ja hyvä hoitokäytäntö.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt A-klinikka Oy:lle Avainlipun ja Yhteiskunnallinen yritys -merkin. A-klinikka Oy:n toiminnan tuotot palautuvat A-klinikkasäätiön tarkoituksen mukaisesti yhteiseen hyvään, suomalaisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen. Maksamme kaikki veromme Suomeen.

Pidämme ihmisistä hyvää huolta

Päihdesairaalan toiminta perustuu A-klinikka Oy:n arvoihin:

Ihmisarvon kunnioitus, luottamuksellisuus ja vastuullisuus näkyvät kaikessa toiminnassamme

Ihmisarvon kunnioitus – Kunnioitamme ihmisten erilaisuutta ja kohtelemme jokaista ennakkoluulottomasti ja tasa-arvoisesti. Avun hakemisen kynnys pidetään matalana. Hoitoon hakeutuminen ja palvelujen käyttäminen on pääasiassa vapaaehtoista. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija.

Luottamuksellisuus – Noudatamme vaitiolovelvollisuutta ja yhteisiä pelisääntöjä. Asiakkaamme voivat puhua henkilökunnallemme avoimesti. Kun asiakkaan edun mukaista on tehdä yhteistyötä muiden hoitotahojen kanssa, asiakkaan suostumus kysytään aina etukäteen.

Vastuullisuus – Vaalimme työssämme rehellisyyttä, turvallisuutta ja luotettavuutta. Jokaisella on oikeus saada laadukasta hoitoa.