Back to top

Tietoa Päihdesairaalasta

Palvelemme koko Suomea

A-klinikka Oy:n Päihdesairaala Järvenpäässä on Suomen ainoa riippuvuusongelmien hoitoon erikoistunut sairaala. Palvelemme valtakunnallisesti. Hoitoon voivat hakeutua erilaisista riippuvuuksista kärsivät henkilöt ja heidän läheisensä.

Meillä on ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja valmiudet hoitaa moniongelmaisia päihde- ja mielenterveyspotilaita. Sairaalassa on 70 potilaspaikkaa.

Päihdesairaalan toiminta perustuu vankkaan päihdelääketieteen osaamiseen, Käypä hoito -suosituksiin, tieteelliseen tutkimukseen ja pitkään kokemukseen päihdeongelmien hoidosta. A-klinikka Oy on yhteiskunnallinen yritys ja toiminnan tuotot palautuvat yhteiseen hyvään.

Maan ainoa riippuvuusongelmien hoitoon erikoistunut sairaala

Päihdesairaalassa työskentelevät päihde- ja mielenterveyshoitoon erikoistuneet moniammatilliset työryhmät.

Työryhmiin kuuluvat palveluesimiehet, yksiköiden lääkärit sekä sairaanhoitajia, lähihoitajia ja sosiaalityön ammattilaisia. Työryhmiä täydentävät tarvittaessa psykiatri ja sairaalapastori. Lisäksi ostopalveluna on mahdollisuus neuropsykologin, psykologin ja toimintaterapeutin palveluihin.

Kokemusasiantuntijat tarjoavat vertaistukea toipumiseen ja ovat merkittävä osa Päihdesairaalan palvelukokonaisuutta.