Päihdesairaalan perhehoitoyksikkö tarjoaa apua perheille ja odottaville äidille. Hoidon tavoitteena on perheen hyvinvoinnin turvaaminen ja vanhemman riippuvuuden hoitaminen.

Kenelle

Perhehoitoyksikkö palvelee perheitä, pariskuntia ja yksinhuoltajia lapsineen sekä odottavia äitejä. Vanhemman hoidon tarve voi liittyä alkoholiin, lääkkeisiin, huumeisiin tai useampaan päihteeseen.

Perhehoito soveltuu myös vanhemmalle, joilla on päihderiippuvuuden ohella psyykkinen sairaus tai mielenterveyden häiriöitä.

Hoidon tavoite

Hoidon tavoitteena on perheen hyvinvoinnin turvaaminen ja vanhemman riippuvuuden hoito. Hoitojakson aikana kartoitetaan ja arvioidaan perheen kokonaistilanne.

Hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä perheen ja verkoston kanssa. Hoitosuunnitelman toteutumista arvioidaan viikoittain yksikössä perheen kanssa ja kuukausittain yhteistyössä perheen avohoitopalvelujen kanssa. Hoito sisältää jatkohoidon suunnittelun.

Hoidon sisältö

Hoitoon sisältyvät keskustelut omahoitajan kanssa, pari- ja perhetapaamiset, yhteisö- ja keskusteluryhmät sekä lääkäritapaamiset. Yhteistyötä tehdään lastensuojelun ja perheen muun verkoston kanssa.

Perhehoidossa korostuvat vanhemman riippuvuusongelman hoidon lisäksi vanhemmuuden, parisuhteen ja lasten hyvinvoinnin tukeminen. Työntekijät avustavat ja tukevat vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa.

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä lasten koulunkäynti järjestyvät tarvittaessa hoidon aikana.

Hoitojakso perhehoidossa kestää useimmiten 1–3 kuukautta.

Henkilökunta

Perhehoitoyksikössä työskentelee vanhempien ja lasten tukena päihde- ja mielenterveyshoitoon erikoistunut moniammatillinen työryhmä. Työryhmää täydentävät tarvittaessa psykiatri ja sairaalapastori.

Lue lisää