Päihdesairaalan päihdehoitoyksikkö tarjoaa hoitoa erilaisiin riippuvuuksiin. Hoidon tarve voi liittyä esimerkiksi alkoholiin, lääkkeisiin, huumeisiin tai pelaamiseen.

Kenelle

Päihdehoitoyksikkö tarjoaa täysi-ikäisille ympärivuorokautista hoitoa erilaisiin riippuvuuksiin. Hoidon tarve voi liittyä alkoholiin, lääkkeisiin, huumeisiin, useampaan päihteeseen tai pelaamiseen.

Hoitoon voivat hakeutua myös potilaat, joilla on päihderiippuvuuden lisäksi psyykkinen sairaus tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Hoidon tavoite

Hoidon tavoitteena on riippuvuudesta kuntoutuminen ja potilaan terveyden ja hyvinvoinnin kohentuminen. Hoidossa tuetaan potilasta elämänhallinnan ja selviytymiskeinojen vahvistamisessa.

Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä potilaan ja lähettävän tahon kanssa. Potilaan hoitoa voidaan tarvittaessa suunnitella verkostoneuvottelussa jo ennen hoitojaksoa tai sen alkupuolella.

Hoidon sisältö

Hoidon keskeisenä sisältönä on riippuvuusongelman hoito ja uusien toimintamallien löytäminen päihteiden käytön tai pelaamisen tilalle. Hoidossa käytetään kognitiivisen käyttäytymisterapian ja yhteisöhoidon periaatteita.

Päihdehoidossa jokaisella potilaalla on omahoitaja. Hoitoon sisältyvät yksilökeskustelujen lisäksi yksikön päivittäiset yhteisökokoukset, hoitoa tukevat keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät ja viikoittaiset lääkäritapaamiset. Potilas voi hoidon aikana osallistua myös AA- ja NA-ryhmiin.

Hoitojakson aikana kartoitetaan ja arvioidaan potilaan toimintakykyä ja kokonaistilanne. Potilaan tilanteen kartoittaminen sisältää toimeentuloon ja sosiaaliturvaan liittyvän neuvonnan ja ohjauksen. Hoidossa huomioidaan myös potilaan läheiset.

Hoitojakso päihdehoidossa kestää useimmiten noin yhden kuukauden.

Henkilökunta

Päihdehoitoyksikössä palvelee päihde- ja mielenterveyshoitoon erikoistunut moniammatillinen työryhmä. Hoitoon osallistuvat potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan myös psykiatri ja sairaalapastori.

Lue lisää