Päihdesairaalan yksilökuntoutuksessa hoidetaan erilaisia riippuvuuksia. Kuntoutuksen tarve voi liittyä esimerkiksi alkoholiin, lääkkeisiin, huumeisiin tai pelaamiseen.

Kenelle

Yksilökuntoutuksessa tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa erilaisiin riippuvuuksiin. Potilaan hoidon tarve voi liittyä alkoholiin, lääkkeisiin, huumeisiin, useampaan päihteeseen tai pelaamiseen. Palvelemme täysi-ikäisiä.

Yksilökuntoutus soveltuu myös potilaille, joilla on päihderiippuvuuden lisäksi psyykkinen sairaus tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Yksilökuntoutuksen tavoite

Yksilökuntoutuksen tavoitteena on riippuvuudesta kuntoutuminen ja potilaan terveyden ja hyvinvoinnin kohentuminen. Kuntoutuksessa tuetaan potilasta elämänhallinnan ja selviytymiskeinojen vahvistamisessa.

Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä potilaan ja lähettävän tahon kanssa. Potilaan hoitoa voidaan tarvittaessa suunnitella verkostoneuvottelussa jo ennen hoitojaksoa tai sen alkupuolella.

Yksilökuntoutuksen sisältö

Yksilökuntoutuksen keskeisenä sisältönä on riippuvuusongelman hoito ja uusien toimintamallien löytäminen päihteiden käytön tai pelaamisen tilalle. Hoidossa käytetään kognitiivisen käyttäytymisterapian ja yhteisöhoidon periaatteita.

Yksilökuntoutuksessa jokaisella potilaalla on omahoitaja. Hoitoon sisältyvät yksilökeskustelut, päivittäiset yhteisökokoukset, hoitoa tukevat keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät sekä viikoittaiset lääkäritapaamiset. Potilas voi halutessaan osallistua myös AA- ja NA-ryhmiin.

Kuntoutuksen aikana kartoitetaan ja arvioidaan potilaan toimintakykyä ja kokonaistilannetta sisältäen toimeentuloon ja sosiaaliturvaan liittyvän neuvonnan ja ohjauksen. Lisäksi huomioidaan potilaan läheiset.

Hoitojakso yksilökuntoutuksessa kestää useimmiten noin yhden kuukauden.

Henkilökunta

Päihdesairaalassa potilaita palvelee päihde- ja mielenterveyshoitoon erikoistunut moniammatillinen työryhmä. Hoitoon osallistuvat tarpeen mukaan myös psykiatri ja sairaalapastori.

Lue lisää