Päihdesairaalan toiminta perustuu vankkaan päihdelääketieteen osaamiseen, Käypä hoito -suosituksiin ja pitkään kokemukseen päihdeongelmien hoidosta.

Sairaalan tarjoamassa hoidossa keskeisiä ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät, yhteisöllisyys ja kokonaisvaltainen kuntoutus.

Käyttäytymisterapia

Kognitiivisen käyttämisterapian menetelmillä pyritään muuttamaan päihteiden käyttöön liittyviä ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä. Potilaan kanssa harjoitellaan esimerkiksi retkahtamista ehkäiseviä käyttäytymismalleja.

Lisäksi valmistaudutaan kohtaamaan arkisessa elämässä eteen tulevia ongelmia ilman päihteitä. Päihteitä käytetään usein tukahduttamaan hankalia tunteita, joten yksi hoidon tavoitteista on auttaa potilasta hyväksymään epämiellyttäviä tunteita ja oppia käsittelemään niitä rakentavalla tavalla.

Hoidossa opetellaan tunnistamaan negatiivisia uskomuksia ja ajatusmalleja sekä ennakoimaan päihteiden käyttöä mahdollisesti laukaisevia tilanteita.

Päihdesairaalassa kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvat yksilö- ja ryhmäkeskustelut, perheterapia ja vertaistukiryhmät.

Yhteisöllisyys

Ympärivuorokautinen laitoshoito tarjoaa päihteettömän ympäristön, jossa potilaalla on mahdollisuus opetella elämänhallintaan liittyviä taitoja ja toipumista tukevia asenteita muiden potilaiden ja vertaisten tuella.

Vertaistuella on merkittävä rooli Päihdesairaalan yksiköiden kokouksissa ja useissa muissa toiminnoissa. Potilaita tukevat toipumisessa myös Päihdesairaalan kokemusasiantuntijat.

Kokonaisvaltainen kuntoutus

Riippuvuusongelmiin apua hakevien toimintakyky vaihtelee huomattavasti. Päihdesairaalan hoidossa jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi omien tarpeidensa ja voimavarojensa edellyttämällä tavalla.

Potilaat osallistuvat yksikön arkeen oman toimintakykynsä mukaisesti ja heidän toimintakykyään arvioidaan ja tuetaan osana hoitoa.

Katso myös