Arvot

Päihdesairaalan toiminta perustuu A-klinikka Oy:n arvoihin.

Ihmisarvon kunnioitus: Kunnioitamme ihmisten erilaisuutta ja kohtelemme jokaista ennakkoluulottomasti ja tasa-arvoisesti. Avun hakemisen kynnys pidetään matalana. Hoitoon hakeutuminen ja palvelujen käyttäminen on pääasiassa vapaaehtoista. Asiakas on oman elämänsä asianttuntija.

Luottamuksellisuus: Noudatamme vaitiolovelvollisuutta ja yhteisiä pelisääntöjä. Asiakkaamme voivat puhua henkilökunnallemme avoimesti. Kun asiakkaan edun mukaista on tehdä yhteistyötä muiden hoitotahojen kanssa, asiakkaan suostumus kysytään aina etukäteen.

Vastuullisuus: Vaalimme työssämme rehellisyyttä, turvallisuutta ja luotettavuutta. Jokaisella on oikeus saada laadukasta hoitoa.