Arvot

Päihdesairaalan toiminta perustuu A-klinikkasäätiön arvoihin.

Ihmisarvon kunnioitus: Kunnioitamme ihmisten erilaisuutta ja kohtelemme jokaista ennakkoluulottomasti ja tasa-arvoisesti. Avun hakemisen kynnys pidetään matalana. Hoitoon hakeutuminen ja palvelujen käyttäminen on pääasiassa vapaaehtoista. Asiakas on oman elämänsä asianttuntija.

Luottamuksellisuus: Noudatamme vaitiolovelvollisuutta ja yhteisiä pelisääntöjä. Asiakkaamme voivat puhua henkilökunnallemme avoimesti. Kun asiakkaan edun mukaista on tehdä yhteistyötä muiden hoitotahojen kanssa, asiakkaan suostumus kysytään aina etukäteen.

Suvaitsevaisuus: Kohtelemme kaikkia niin kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan. Ihmiset ovat meille samanarvoisia: emme valikoi asiakkaitamme sen perusteella, mikä on heidän elämäntilanteensa tai miten he tavoitteensa asettavat. Jo päihdehaittojen vähentäminen ja elämänlaadun paraneminen voivat olla hoidon tavoitteita. Asiakkaalle tarjotaan tukea tarvittaessa yhä uudelleen, kunnes kyky ottaa elämänsä hallintaan vähitellen kasvaa.

Vastuullisuus: Vaalimme työssämme rehellisyyttä, turvallisuutta ja luotettavuutta. Jokaisella on oikeus saada laadukasta hoitoa.