Back to top

Yhteisöhoito

Kenelle

Päihdesairaalan yhteisöhoitoyksikkö (ent. Hietalinna-yhteisö) tarjoaa terapeuttista yhteisöhoitoa huume- ja monipäihderiippuvuuteen sekä peliriippuvuuteen.

Hoidon tavoite

Yhteisöhoidon tavoitteena on vapautuminen riippuvuudesta sekä elämänhallinnan, selviytymiskeinojen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Hoitosuunnitelma ja sen seuranta tehdään yhteistyössä potilaan, työntekijän ja yhteisön vertaisten kanssa. Potilaan verkoston kanssa tehdään yhteistyötä koko hoitojakson ajan.

Hoidon sisältö

Hoito suunnitellaan potilaan elämäntilanteen ja tarpeen mukaisesti yhteistyössä potilaan kotikunnan palvelujen kanssa.

Yhteisöhoidossa yhteisö on keskeinen hoitomenetelmä. Hoidossa korostuu yhteisöllinen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Riippuvuutta tarkastellaan henkisestä, psykologisesta, fyysisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta.

Hoidossa korostetaan vastuullista ja kunnioittavaa käyttäytymistä sekä rohkaisevaa ja rehellistä vuorovaikutusta. Hoito on koulutus- ja vertaistukipainotteista. Yhteistyötä tehdään potilaan perheen, verkostojen ja muiden palvelujen kanssa.

Henkilökunta

Yhteisöhoitoyksikön työryhmään kuuluvat palveluesimies, lääkäri sekä hoitotyön ja sosiaalityön ammattilainen.

Hakeutuminen

Hoitoon voi hakeutua miltä paikkakunnalta tahansa. Tutustu palveluhinnastoomme.