Back to top

Vieroitushoito

Kenelle

Vieroitushoitoyksikössä hoidetaan vieroitushoidon tarpeessa olevia alkoholiriippuvaisia, lääkeriippuvaisia sekä päihteiden sekakäyttäjiä ja huumausaineiden käyttäjiä.

Lisäksi yksikössä hoidetaan kaksoisdiagnoosipotilaita, tarjotaan korvaushoidossa oleville potilaille kriisijaksoja sekä tehdään korvaushoitoasetuksen mukaisia korvaushoidon arviointeja ja aloituksia.

Hoidon tavoite

Vieroitushoidon tavoitteena on päihdekierteen katkaiseminen, potilaan fyysisen ja psyykkisen tilanteen vakiinnuttaminen, jatkohoidon suunnittelu ja jatkohoitoon ohjaaminen.

Hoidon sisältö

Vieroitushoidossa potilas sitoutuu vapaaehtoiseen suljettuun laitoshoitoon. Hoidon sisältö suunnitellaan yhteistyössä potilaan ja lähettävän tahon kanssa ennen hoidon aloittamista. Hoitosuunnitelmaa tarkennetaan potilaan tullessa hoitoon. Jokaisella potilaalla on omahoitaja.

Vieroitushoitoyksikön viikko-ohjelma koostuu päivittäisistä yhteisistä kokoontumisista, erilaisista keskustelu- ja toiminnallisista ryhmistä sekä yksilötapaamisista. Ulkoilu ja asiointi yksikön ulkopuolella tapahtuu yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.

Henkilökunta

Vieroitushoitoyksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä. Siihen kuuluvat palveluesimies, lääkäri, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja sosiaaliterapeutti. Tarvittaessa on mahdollisuus myös psykiatrin konsultaatioon. Lisäksi sairaalassa työskentelee sairaalapastori.

Hakeutuminen

Hoitoon voi hakeutua miltä paikkakunnalta tahansa. Tutustu palveluhinnastoomme.