Back to top

Perhehoito

Kenelle

Perhehoitoyksikkö palvelee perheitä, pariskuntia, yksinhuoltajia eri-ikäisinä lapsineen sekä odottavia äitejä. Hoitoa annetaan niin alkoholi-, lääke-, monipäihde- kuin opiaattiriippuvuuteen.

Perhehoito on tarkoitettu myös vanhemmille, joilla on päihderiippuvuuden ohella psyykkinen sairaus tai mielenterveyden häiriöitä.

Hoidon tavoite

Hoidon tavoitteena on perheen hyvinvoinnin turvaaminen ja päihteettömien selviytymiskeinojen vahvistaminen. Hoidon aikana kartoitetaan ja arvioidaan perheen kokonaistilanne.

Hoito- ja jatkohoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä perheen ja heidän verkostonsa kanssa. Hoitosuunnitelman toteutumista arvioidaan viikoittain perheen ja henkilökunnan tapaamisissa ja kuukausittain yhdessä henkilökunnan ja avohoidon verkoston kanssa.

Hoidon sisältö

Perhehoidossa korostuvat vanhemman päihdeongelman hoidon lisäksi vanhemmuus, parisuhde, vanhempien ja lasten välinen suhde sekä lasten hyvinvointi ja tarpeet. Yhteistyötä tehdään lastensuojelun ja muun perheen verkoston kanssa.

Hoitoon sisältyvät keskustelut omahoitajan kanssa, pari- ja perhetapaamiset, yhteisö- ja keskusteluryhmät sekä lääkäritapaamiset.

Yksikön työntekijät avustavat ja tukevat vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä lasten koulunkäynti järjestyvät tarvittaessa hoidon aikana.

Henkilökunta

Perhehoitoyksikössä työskentelee vanhempien ja lasten tukena päihde- ja mielenterveyshoitoon erikoistunut moniammatillinen työryhmä. Työryhmää täydentävät tarvittaessa psykiatri ja sairaalapastori.

Hakeutuminen

Hoitoon voi hakeutua miltä paikkakunnalta tahansa. Tutustu palveluhinnastoomme.