Back to top

Päihdehoito

Kenelle

Päihdehoitoyksikkö tarjoaa hoitoa alkoholi-, lääke-, monipäihde- ja opiaattiriippuvuuteen. Hoitoon voivat hakeutua myös potilaat, joilla on päihderiippuvuuden ohella psyykkinen sairaus tai mielenterveyden häiriöitä.

Hoidon tavoite

Päihdehoidon tavoitteena on potilaan kuntoutuminen riippuvuuskierteestä sekä elämänhallinnan ja selviytymiskeinojen lisääminen. Hoidon aikana potilaan kokonaistilanne kartoitetaan ja arvioidaan.

Hoidon sisältö

Hoidon sisältönä ovat päihdeongelman hoito ja päihteettömien selviytymiskeinojen löytäminen. Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä potilaan ja hoitoon lähettävän tahon kanssa.

Hoidossa sovelletaan kognitiivisen käyttäytymisterapian ja yhteisöhoidon periaatteita. Potilasta autetaan tunnistamaan elämän eri osa-alueisiin liittyviä käyttäytymis-, tunne- ja ajattelumalleja, jotka aiheuttavat päihteiden käyttöä ja itsetuhoista käyttäytymistä.

Päihdehoidossa potilaan viikko-ohjelmaan sisältyvät päivittäiset yhteisökokoukset, keskustelut omatyöntekijän kanssa, hoitosuunnitelman mukaisiin ryhmiin osallistuminen sekä viikoittaiset lääkäritapaamiset. Saatavilla on myös korva-akupunktiota, Neurosonic-tuoli ja kirkasvalohoitoa. Lisäksi potilas voi tutustua hoidon aikana AA- ja NA-ryhmiin.

Henkilökunta

Päihdehoitoyksikössä palvelee päihde- ja mielenterveyshoitoon erikoistunut moniammatillinen työryhmä. Hoitoon osallistuvat potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan myös psykiatri ja sairaalapastori.

Hakeutuminen

Hoitoon voi hakeutua miltä paikkakunnalta tahansa. Tutustu palveluhinnastoomme.