Terapeuttinen yhteisöhoito (Hietalinna-yhteisö)

Terapeuttinen yhteisöhoito

 • huume- ja monipäihderiippuvuuden hoito
 • peliriippuvuuden hoito
 • vieroitushoito yhteisöhoidossa

Hoitopolut yhteistyössä

 • kuntien omien palvelujen kanssa
 • Päihdesairaalan palvelujen kanssa
 • A-klinikka Oy:n muiden palvelujen kanssa
 • muiden palveluntuottajien kanssa

Hoidon sisältö

 • yhteisö hoitomenetelmänä
 • yhteisöllinen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys.
 • riippuvuuden käsittely henkiseltä, psykologiselta, fyysiseltä ja sosiaaliselta kannalta
 • vastuullinen ja kunnioittava käyttäytyminen
 • rohkaiseva ja rehellinen ilmapiiri
 • koulutus- ja vertaistukipainoitteinen hoito-ohjelma
 • yhteistyö perheiden, verkostojen ja muiden palvelujen kanssa

Henkilökunta

Työryhmään kuuluvat palveluesimies, lääkäri, terveydenhuollon ammattilaisia ja sosiaaliohjaaja.

Paikkatiedustelut

Hoitokoordinaattori, p. 050 4300 536