Katkaisu- ja vieroitushoito

Kenelle

Katkaisuhoito on tarkoitettu välittömän katkaisuhoidon tarpeessa oleville alkoholiriippuvaisille. Vieroitushoito on tarkoitettu lääkeriippuvaisille sekä päihteiden sekakäyttäjille että huumausaineiden käyttäjille. Katkaisu- ja vieroitushoitoyksikössä hoidetaan myös kaksoisdiagnoosiasiakkaita, korvaushoidossa olevien asiakkaiden kriisijaksoja sekä tehdään korvaushoitoasetuksen mukaisia korvaushoidon arviointeja ja aloituksia.

Tavoite

Katkaisu- ja vieroitushoidon tavoite on päihdekierteen katkaiseminen, asiakkaan fyysisen ja psyykkisen tilanteen vakiinnuttaminen, jatkohoidon suunnittelu ja jatkohoitoon ohjaaminen.

Sisältö

Asiakas sitoutuu vapaaehtoiseen suljettuun yhteisöhoitoon. Hoidon sisältö suunnitellaan asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa yhteistyössä ennen hoitoon tuloa. Hoitosuunnitelmaa tarkennetaan asiakkaan tullessa hoitoon. Jokaiselle asiakkaalle nimetään omahoitaja, jonka apuna on moniammatillinen työryhmä. Katkaisu- ja vieroitushoitoa toteutetaan käypä hoito -suositusten mukaisesti.

Viikko-ohjelma

Viikko-ohjelma koostuu päivittäisistä yhteisistä kokoontumisista, erilaisista keskustelu- ja toiminnallisista ryhmistä sekä yksilöllisistä tapaamisista. Ulkoilu ja asiointi yksikön ulkopuolella tapahtuu yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.

Henkilökunta

Katkaisu- ja vieroitushoitoyksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä. Siihen kuuluu palveluesimies, lääkäri, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja sosiaaliterapeutti. Mahdollisuus psykiatrin konsultaatioon tarpeenarvion mukaan. Lisäksi sairaalassa työskentelee sairaalapastori.

Paikkatiedustelut

Hoitokoordinaattori, p. 050 4300 536