Päihdesairaalan palveluhinnasto 2019

Päihdesairaalassa hoidetaan pääsääntöisesti aikuisia päihdeongelmaisia. Hoitoon hakeutumista varten tarvitaan lähete (lääkäri/hoitaja/sosiaalityöntekijä) ja kunnan maksusitoumus tai selvitys maksajasta. Perheosastolla vanhempiensa mukana hoidossa olevien alle 18-vuotiaiden lasten hoitopäivähinta on 143 euroa. Asetuksen mukainen asiakasmaksu on 38,80–49,50 euroa/hoitopäivä.

Laitoshoidon maksut ovat maksukaton piirissä. Maksukaton ylittymisen jälkeen laskutamme asiakasmaksuosuutensa itse maksavien potilaiden asiakasmaksun erotuksen palvelun tilaajalta hoitopäivähintaamme perustuen. Itsemaksavat potilaat kustantavat koko hoidon itse (256–430 euroa/hoitopäivä).

Laitoshoidon hinnat

euroa/hpv
Katkaisu- ja vieroitushoito 430
- Huumevieroitushoito suljetussa hoidossa
 
 
Päihdekuntoutus (myös perheille)  
- Alkoholi- ja monipäihderiippuvuuden kuntoutus sekä lääkeriippuvuuden hoito 314
- Laaja-alainen päihdekuntoutus (2 dg potilaat), opioidiriippuvuuden hoidot
 
430
Lääkkeetön yhteisöhoito 256
- Terapeuttinen yhteisöhoito, peliriippuvuuden kuntoutus