Päihdesairaalan palveluhinnasto 2019

Päihdesairaalassa hoidetaan pääsääntöisesti aikuisia päihdeongelmaisia. Hoitoon hakeutumista varten tarvitaan lähete (lääkäri/hoitaja/sosiaalityöntekijä) ja kunnan maksusitoumus tai selvitys maksajasta. Perheosastolla vanhempiensa mukana hoidossa olevien alle 18-vuotiaiden lasten hoitopäivähinta on 155 euroa. Asetuksen mukainen asiakasmaksu on 38,80–48,90 euroa/hoitopäivä. Asiakasmaksujen perimisestä asiakkaalta vastaa hoitoon lähettävä kunta.

Laitoshoidon maksut ovat maksukaton piirissä. Maksukaton ylittymisen jälkeen laskutamme asiakasmaksuosuutensa itse maksavien potilaiden asiakasmaksun erotuksen palvelun tilaajalta hoitopäivähintaamme perustuen. Itsemaksavat potilaat kustantavat koko hoidon itse (256–430 euroa/hoitopäivä).

Laitoshoidon hinnat

euroa/hpv
Vieroitushoito 430
- Huumevieroitushoito suljetussa hoidossa  
   
Päihdehoito (myös perheille)  
- Alkoholi- ja monipäihderiippuvuuden hoito sekä lääkeriippuvuuden hoito 314
- Laaja-alainen päihdehoito (2 dg potilaat), opioidiriippuvuuden hoidot 430
   
Lääkkeetön yhteisöhoito 256
- Terapeuttinen yhteisöhoito, peliriippuvuuden hoito