Potilasasiamies

Terveyden- tai sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä potilaalla on lain mukaan oikeus tehdä muistutus, joka sosiaalisairaalassa osoitetaan sairaalan ylilääkärille (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 10 §). Potilasasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä (Potilaslaki 11 §). Potilasasiamies tilastoi muistutusten määrän ja luonteen ja ylilääkäri puolestaan arkistoi annettuihin vastineisiin liittyvän dokumentaation.

A-klinikka Oy:n potilasasiamiehenä toimii Marjo Puisto, jonka yhteystiedot ovat

Marjo Puisto
puh. 040 6706589
Voit jättää myös soittopyynnön tekstiviestillä tai sähköpostilla potilasasiamies@a-klinikka.fi