Asiakaspalaute

ASIAKASPALAUTTEEN KERÄÄMINEN A-KLINIKKA OY:SSÄ

A-klinikka Oy:n toimintayksiköissä kerätään jatkuvasti asiakaspalautetta hoidossa olevilta asiakkailta sekä suullisesti että kirjallisesti. Kerran vuodessa maaliskuussa toteutetaan yhdenmukainen ja laajempi asiakaspalautekysely kaikissa A-klinikka Oy:n palveluyksiköissä. Lisäksi vuosittain syyskuussa toteutetaan kunta-asiakaskysely. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä vastaa vuosittain toteutettavien asiakas- ja kunta-asiakaskyselyjen suunnittelusta, ohjeistuksesta, toteuttamisesta, vastausten analysoinnista ja tulosten raportoinnista.

Tästä löytyvät keväällä 2016 toteutetun A-klinikkasäätiön asiakastyytyväisyyskyselyn Päihdesairaalasta kerätyn palautteen perusjakaumat.

JATKUVAN ASIAKASPALAUTTEEN KERÄÄMINEN PÄIHDESAIRAALASSA

Suullisen palautteen lisäksi asiakas / potilas voi antaa kirjallista palautetta hoidostaan A-klinikka Oy:n Päihdesairaalassa joko vapaamuotoisesti tai sitä varten olevalla kaavakkeella. Kaavakkeita ja niiden palauttamiseen tarkoitettuja palautelokeroita löytyy sairaalan pääaulasta ja kaikista sairaalan hoitoyksiköistä. Lisäksi palautetta voi antaa myös yllä olevalla sähköisellä lomakkeella. Palautteen voi antaa joko nimellä varustettuna tai nimettömänä.

PALAUTTEIDEN KÄSITTELY

Kirjalliset palautteet kootaan ja käsitellään hoitoyksiköiden yksikkökokouksissa. Lisäksi palautteista tehdään vuosittain kooste joka käsitellään sairaalan johtoryhmässä, joka päättää niiden pohjalta tarvittavista toimenpiteistä. Tarpeen mukaan myös yksittäisistä palautteista seuraavia kehittämisehdotuksia voidaan tätä useamminkin viedä sairaalan päätöksentekoelimien käsittelyyn. Annettu palaute on meille tärkeää. Antamalla palautetta palveluistamme vaikutat toimintamme kehittämiseen.

SÄHKÖINEN ASIAKAPALAUTELOMAKE

Voit antaa palautteen yllä olevan sähköisen lomakkeen avulla.