Hakeutuminen

  • Päihdesairaalaan voi hakeutua hoitoon miltä paikkakunnalta tahansa.
  • Hoitoon hakeutuminen edellyttää lähetettä. Hoitoon voivat ohjata A-klinikka, sosiaalitoimisto, terveyskeskus, sairaala, mielenterveystoimisto, työterveyshuolto tai yksityislääkäri.
  • Kotikunta osallistuu yleensä hoitokustannuksiin, joten ennen hoitoon tuloa on selvitettävä maksusitoumuksen saaminen sosiaali- ja terveystoimesta.
  • Hoitopaikka varataan Päihdesairaalasta etukäteen.
  • Hoitopaikkatiedusteluihin vastaa hoitokoordinaattori: puh. 050 4300 536, aps.hoitokoordinaattori@a-klinikka.fi.
  • Myös palvelusta vastaavat antavat lisätietoja hoitoon liittyvistä asioista.

Tietoa ja ohjeita hoitoon hakeutumista ja hoitoon ohjausta varten