Hakeutuminen

Päihdesairaalaan voi hakeutua hoitoon miltä paikkakunnalta tahansa.

Hoitoon hakeutuminen edellyttää lähetettä. Hoitoon voivat ohjata A-klinikka, sosiaalitoimisto, terveyskeskus, sairaala, mielenterveystoimisto, työterveyshuolto tai yksityislääkäri. Kotikunta osallistuu yleensä hoitokustannuksiin, joten ennen hoitoon tuloa on selvitettävä maksusitoumuksen saaminen sosiaali- ja terveystoimesta.

Hoitopaikka varataan Päihdesairaalasta etukäteen. Hoitopaikkatiedusteluihin vastaa hoitokoordinaattori: puh. 050 4300 536, aps.hoitokoordinaattori@a-klinikka.fi.

Myös palvelusta vastaavat antavat lisätietoja hoitoon liittyvistä asioista.

Tietoa ja ohjeita hoitoon hakeutumista ja hoitoon ohjausta varten

  • Hoitosopimus (allekirjoitetaan hoitoon tullessa, kuvaa hoitoon liittyvät vastuut ja oikeudet). Tulostettava tiedosto.
  • Hoidossa noudatettavat säännöt (hoitosopimuksen liite). Tulostettava tiedosto.
  • Lähetteeseen kirjattavat tiedot (ohjeet lähettävälle taholle lähetettä varten). Tulostettava tiedosto.
  • Vertaistukitoiminta Päihdesairaalassa (vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan esite). Tulostettava tiedosto.