Ajankohtaiset

A-klinikkasäätiön 60 vuotista taivalta suomalaisen päihdehoidon kehittäjänä ja palveluntarjoajana juhlistettiin lokakuussa säätiön eri toimipisteissä ympäri maata.

Julkaistu: 09.11.2015

Entinen A-klinikkasäätiön sosiaalisairaala on 1.6.2015 alken toiminut uudella nimellään A-klinikkasäätiön Päihdesairaala.

Julkaistu: 26.08.2015

A-klinikkasäätiön toimintayksiköissä kerätään jatkuvasti asiakaspalautetta hoidossa olevilta asiakkailta sekä suullisesti että kirjallisesti.

Julkaistu: 25.08.2015

Päihdesairaala varautui kesän 2014 kokemuksiin nojautuen supistamaan potilaspaikkojaan kesällä 2015, mutta potilastarjonta on ollut erittäin vilkasta koko kesän kaikki 62 potilaspaikkaa ovat olleet erittäin aktiivisessa käytössä.

Julkaistu: 13.08.2015

Sosiaalisairaalalla vietettiin tiistaina 12.5.

Julkaistu: 01.06.2015

Tästä linkistä löydät potilaille/asiakkaille

Julkaistu: 16.05.2015

Vertaisten kanssa tehtävä yhteistyö on keskeinen osa päihdesairaalan palveluketjuajattelua. Osana vertaistyön kehittämistä olemme sopineet yhteistyörakenteesta A-kiltojen liiton ja paikallisten A-kiltojen kanssa. Toipumispolku onkin A-kiltojen liiton ja paikallisten A-kiltojen v.

Julkaistu: 15.05.2015

A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaalassa päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoa kehitetään koko ajan monen tyyppisen hanketoiminnan avulla. Tällä hetkellä käynnissä ovat seuraavat hankkeet:

Julkaistu: 17.04.2015

Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus POKE järjestää sosisaalisairaalassa toimintaa yhdessä Seurakuntaopiston ja Laurean opiskelijoiden kanssa. Tarjolla on paljon erilaisia toiminnallisia ryhmiä kuten musiikki-, keittiö- ja arjen taidot ryhmiä.

Julkaistu: 27.02.2015

Monien päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien kohdalla kuntoutussuunnitelma, etuuspäätökset tai terveydenhuoltolaki edellyttävät työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tekemistä. Järvenpään sosiaalisairaala ja A-klinikkasäätiön Uudenmaan palvelualue

Julkaistu: 24.02.2015

Sivut