Ajankohtaiset

Päihdesairaalan vuosi 2015 on ollut vilkas. Varsinkin syksyllä käyttöaste on ollut erittäin korkea ja tullee kokonaisuudessaan ylittämään odotukset. Vuoden aikana tähän on sisältynyt vaihteluita, joihin olemme kuitenkin pystyneet vastaamaan joustavalla resurssien käytöllä.

Julkaistu: 04.12.2015

Päihdesairaalan tontilla aloit

Julkaistu: 27.11.2015

A-klinikkasäätiön 60 vuotista taivalta suomalaisen päihdehoidon kehittäjänä ja palveluntarjoajana juhlistettiin lokakuussa säätiön eri toimipisteissä ympäri maata.

Julkaistu: 09.11.2015

Entinen A-klinikkasäätiön sosiaalisairaala on 1.6.2015 alken toiminut uudella nimellään A-klinikkasäätiön Päihdesairaala.

Julkaistu: 26.08.2015

A-klinikkasäätiön toimintayksiköissä kerätään jatkuvasti asiakaspalautetta hoidossa olevilta asiakkailta sekä suullisesti että kirjallisesti.

Julkaistu: 25.08.2015

Päihdesairaala varautui kesän 2014 kokemuksiin nojautuen supistamaan potilaspaikkojaan kesällä 2015, mutta potilastarjonta on ollut erittäin vilkasta koko kesän kaikki 62 potilaspaikkaa ovat olleet erittäin aktiivisessa käytössä.

Julkaistu: 13.08.2015

Sosiaalisairaalalla vietettiin tiistaina 12.5.

Julkaistu: 01.06.2015

Tästä linkistä löydät potilaille/asiakkaille

Julkaistu: 16.05.2015

Vertaisten kanssa tehtävä yhteistyö on keskeinen osa päihdesairaalan palveluketjuajattelua. Osana vertaistyön kehittämistä olemme sopineet yhteistyörakenteesta A-kiltojen liiton ja paikallisten A-kiltojen kanssa. Toipumispolku onkin A-kiltojen liiton ja paikallisten A-kiltojen v.

Julkaistu: 15.05.2015

A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaalassa päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoa kehitetään koko ajan monen tyyppisen hanketoiminnan avulla. Tällä hetkellä käynnissä ovat seuraavat hankkeet:

Julkaistu: 17.04.2015

Sivut