Korvaushoidon kehittäminen

A-klinikkasäätiön ja viiden muun osatoteuttajan yhteisessä Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishankkeessa (OK-hanke) etsitään osallisuutta lisääviä toimintamalleja ja vertaistyön muotoja.Päihdesairaala on ollut mukana hankkeessa ja sen suunnittelussa alusta asti.

OK-hankeesta on valmistunut viime keväänä 20 korvaushoidon kokemusasiantuntijaa. Ensi vuonna aloitamme neljä kokemusasiantuntijakoulutusta korvaushoidossa oleville eri puolilla Suomena. Tiedotamme ajankohtaisista asioista fb-sivuilla, josta meidän löytää OK-hanke -nimellä.

Lisäksi tietoa löytyy netistä osoitteessa http://okhanke.fi/