Kesäkirje Päihdesairaalasta

Kesäkirje A-klinikka Oy:n Päihdesairaalasta

Meidät tunnetaan nykyään nimellä A-klinikka Oy:n Päihdesairaala. Viime vuosien aikana tapahtuneet toimintaympäristön muutokset yhteiskunnassa, kuten tulossa oleva kokonaisvaltainen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, johtivat siihen, että A-klinikkasäätiö päätti pitkän pohdinnan jälkeen yhtiöittää palvelutoimintansa. Näin ollen Päihdesairaala on nykyään osa A-klinikka Oy:n palvelutoimintaa.
A-klinikka Oy toimii säätiön arvopohjalla, ja sen toiminnan tuotot palautuvat A-klinikkasäätiön toiminnan mukaisesti suomalaisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen.
Päihdesairaalassa hoidonvaraus on ollut vilkasta koko kevään ajan ja yksiköissä on ollut paljon potilaita hoitojaksoilla. Pyrimme järjestämään hoitoon pääsyn mahdollisimman joustavasti ja ilman pitkiä jonotusaikoja. Toiveenamme on, että avohoidosta oltaisiin mahdollisimman varhaisessa hoidon suunnitteluvaiheessa yhteydessä hoitokoordinaattoriin jonotusajan välttämiseksi. Kaikissa A-klinikka Oy:n yksiköissä kerätään ja hyödynnetään järjestelmällisesti kerättyä seurantatietoa. Huhti–syyskuun aikana vahvistetaan kaikissa yksiköissämme seurantakartoitusten keräämistä eli hoidon ja seurannan sekä arvioinnin kannalta tärkeät asiat kerätään tiettyinä ajankohtina. Tavoitteena on saada lisää tietoa hoidon vaikuttavuudesta sekä samalla lisätä asiakkaan tietoisuutta omasta tilanneestaan ja siinä tapahtuneista muutoksista.
Päihdesairaalan aluepäällikkönä toimii Eija Ruokonen ja ylilääkärinä Margareeta Häkkinen. Palveluesimiehet vastaavat yksikköjen toiminnasta, ja lisäksi jokaisessa yksikössä on oma lääkäri ja psykiatrin konsultaatiot kerran viikossa.
Päihdesairaalan kaikki palveluyksiköt ovat toiminnassa koko kesän ajan, eli tarjoamme kaikkia palvelutuotteitamme myös kesä- ja loma-aikana.
Päihdesairaalan yksiköitä ovat:
• katkaisu- ja vieroitushoitoyksikkö / palveluesimies Mervi Vaittinen • päihdekuntoutusyksikkö / palveluesimies Kirsi Jokela 3.6. saakka, Kaarina Salminen 4.6.
alkaen
• perhekuntoutusyksikkö / palveluesimies Kaarina Salminen 3.6. saakka, sijaisena Timo-Pekka Nilsson 4.6. alkaen
• lääkkeetön yhteisöhoito (Hietalinna-yhteisö) / palveluesimies Kaarina Salminen 3.6. saakka, sijaisena Timo-Pekka Nilsson 4.6. alkaen
Lisätietoa toiminnasta löydät kotisivuiltamme paihdesairaala.fi, jossa myös tärkeimmät yhteystiedot.
Aurinkoista kesää!
Yhteistyöterveisin
Eija Ruokonen, aluejohtaja 050 430 0532 | eija.ruokonen@a-klinikka.fi
Hoidon varaukset:
Hoitokoordinaattori | 050 430 0536 | aps.hoitokoordinaattori@a-klinikka.fi