Päihdesairaala turvaa perheiden palveluja

Vanhempi ja vauva

Päihdesairaala vahvistaa päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden hoitoa valtionavustuksen voimin. Sairaalalle myönnettiin kahdeksi vuodeksi avustus päihteitä käyttävien äitien palvelujen kehittämiseksi.

”Meillä on nyt hieno tilaisuus panostaa entistä vahvemmin äitien ja vauvaperheiden hoidon ja hoitoketjujen kehittämiseen. Haluamme tehostaa ja laajentaa palvelutarjontaa, minkä lisäksi on tärkeää kehittää yhteistyötä potilaiden kotikuntien kanssa. Hoitoketju on turvattava myös laitoshoidon jälkeen, kun äidit siirtyvät kotiin ja avohoitopalvelujen piiriin”, kertoo Päihdesairaalan palvelupäällikkö Eija Ruokonen.

A-klinikka Oy:n Päihdesairaala on Suomen ainoa riippuvuusongelmien hoitoon erikoistunut sairaala. Toiminta perustuu päihdelääketieteen osaamiseen, Käypä hoito -suosituksiin ja pitkään kokemukseen päihdeongelmien hoidosta. Palveluihin sisältyvät vieroitushoito ja kuntouttava laitoshoito yksilöille ja perheille.

Päihdesairaalan perhekuntoutuksessa tarjotaan äideille ja perheille kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta. Perhehoito on tarkoitettu niin alkoholi-, lääke- ja monipäihderiippuvaisille kuin korvaushoidossa oleville vanhemmille tai tuleville vanhemmille.

”Päihdesairaalaan tulee perheitä kaikkialta Suomesta. Olemme ylpeitä, että pääsemme kehittämään vauvaperheiden hoitoa edelleen”, Ruokonen iloitsee.

Lue lisää