POKE yhteistyömalli

Mikä on Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus POKE?

POKE toiminnassa kehitetään päihde- ja mielenterveyspalveluita ja alan koulutusta kolmen organisaation yhteistyönä: A-klinikkasäätiön Päihdesairaala, Seurakuntaopisto ja Laurea Tikkurila.

Koulutustoiminta ja osaamisen kehittäminen

POKE toiminnassa tuotetaan päihde- ja mielenterveysalan täydennyskoulutusta alan ammattilaisille sekä kehitetään yhteistyössä alan peruskoulutusta. Täydennyskoulutusta on mm. erityisesti Kognitiiviseen käyttäytymisterapian osaamiseen keskittyvä päihdetyön ammattitutkinto, joka toteutetaan kerran vuodessa sosiaalisairaalan kartanolla ja jonka jokainen vakituinen sairaalan työntekijä käy läpi. Alan peruskoulutusta puolestaan kehitetään tuomalla oppilaitosten päihde- ja mielenterveystyön perusopetuksen kursseja tai hankkeita aitoon työelämäympäristöön. Oppilaitokset vastaavat opetuksesta ja hoitolaitos tarjoaa oppimista tukevan ympäristön. Tällöin sosiaali- ja terveysalan opsikelijat voivat yhdessä toimia moniammatillisena tiiminä jo opiskeluvaiheessa.

POKE kehittämishanke 2013-2015: hyvinvointiteknologia ja oppimisympäristöt

POKE toiminnan kehittämiseen on saatu rahoitusta Uudenmaan liiton MAKERA rahastosta ajalle 9 / 2013 - 8 / 2015. Rahoitus on suunnattu päihde- ja mielenterveyspalveluiden oppimisympärisöjen kehittämiseen sekä Living Lab toimintaan. Living Lab tarkoittaa kehittämisympäristöä jossa hyvinvointiteknologian sovelluksia voidaan ottaa käyttöön, tutkia ja kehittää aidossa asiakasympäristössä. Päihde- ja mielenterveyspalvaluissa tämä tarkoittaa esim. lääketurvallisuuteen, henkilöturvalisuuteen, vertaistukeen, verkkotyökalujen ja langattoman yhteydenpidon hyödyntämiseen liittyviä teknologioita. Lisää tietoa hankkeesta löytyy vasemmalta valikosta.

POKE toimijat

Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus POKE on Laurea ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikön, Seurakuntaopiston ja A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan yhdessä innovoima ja perustama toimintamalli. Hyvinvointiteknologiaulottuvuuden myötä se on osa Laurean ja Vantaan Innovaatioinsituutin hallinoimaa CIDe Cluster -verkostostoa.