POKE hanke: hyvinvointiteknologia ja oppimisympäristöt

POKE toiminnan kehittämiseen on saatu Uudenmaan liiton MAKERA rahoitusta (Maakuntien kehittämisrahasto) ajalle 9 / 2013 - 8 / 2015. Rahoitus on suunnattu päihde- ja mielenterveyspalveluiden oppimisympärisöjen kehittämiseen sekä Living Lab toimintaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään sairaalan työprosesseja sekä oppilaitosten oppimisprosesseja. Hankketta hallinnoi Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikkö. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee yliopettaja Teemu Rantanen Laureasta ja projektityöntekijänä työskentelee sairaalan pitkäaikainen sosiaalityöntekijä Minna Lindqvist.
 
Living Lab tarkoittaa kehittämisympäristöä jossa hyvinvointiteknologian sovelluksia voidaan ottaa käyttöön, tutkia ja kehittää aidossa asiakasympäristössä. Päihde- ja mielenterveyspalvaluissa tämä tarkoittaa esim. lääketurvallisuuteen, henkilöturvalisuuteen, vertaistukeen, verkkotyökalujen ja langattoman yhteydenpidon hyödyntämiseen liittyviä teknologioita. POKE toiminta ja POKE hanke ovat osa CIDe Cluster verkostoa.

CIDe Cluster -verkosto

CIDe Cluster –yhteistyön tavoitteena on edistää hyvinvointiteknologian sovellusten käyttöönottoa sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikön ja Vantaan Innovaatioinstituutin hallinnoiman CIDe Cluster -verkoston jäseninä on mm. joukko hyvinvointiteknologiayrityksiä. POKE toiminnassa yritykset saavat mahdollisuuden kehittää ja esitellä tuotteitaan aidossa käyttäjäympäristössä. Opiskelijat sekä hoitotyöntekijät puolestaan pääsevät kehittämään osaamistaan hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä, jolloin näitä voidaan tehokkaammin integroida osaksi päihde- ja mielenterveyspalveluita. CIDE Cluster verkoston projektipäällikkönä toimii Taina Kokko Laureasta. Lisää tietoa löytyy verkoston kotisivuilta.

Hankkeen kehittämiskohteet

Syksyllä 2013 pidettiin hankkeen aloitusseminaari sekä työpaja yhdessä hyvinvointiteknologia yritysten kanssa. Tämän pohjalta vuoden 2014 alussa määriteltiin hankekumpaanien yhteisessä työseminaarissa hankkeen kehittämiskohteet joihin jokaiseen on nimetty kehittämistiimi. Projektipäällikkö ja projektityöntekijä ovat mukana kaikissa kehittämistiimeissä.

1) Turvallinen sairaalaympäristö

  • Edistetään asiakas- ja työturvallisuutta eri teknologisia ratkaisuja soveltaen
  • Kehitetään päihdehoidon lääketurvallisuutta

2) Vertaistuki, verkot ja verkostot

  • Työn sisällöllinen kehittäminen yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa
  • Vertaistuen ja verkostoyhteistyön edistäminen päihdetyössä verkkosovelluksia ja etäyhteyksiä hyödyntäen

3) Aktivointi ja kokonaisvaltainen kuntoutus

  • Kokeillaan ja arvioidaan erilaisia aktivoinnin muotoja
  • Tutkitaan ja kehitetään erityisryhmien kokonaisvaltaista kuntoutusta
  • Kokeillaan ja edistetään teknologisten sovellusten käyttöä kuntoutuksessa

Hankkeen eteneminen

Hanke päättyi syksyllä 2015. Päätösseminaari pidettiin 12.5.2015 Päihdesairaalan kesäjuhlien yhteydessä. Mukana oli hankekumppaneiden henkilökunnan, opiskelijoiden sekä potilaiden / asiakkaiden lisäksi kutsuvieraita ja lukuisa määrä vertaistoimijoita. Tapahtumasta saatiin osallistujilta erittäin hyvää palautetta. Seminaarissa julkistettiin myös hankkeen loppuraportti joka löytyy täältä.