Palveluketjuhanke

A-klinikkasäätiön Päihdesairaala sai Tekes:n (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) rahoitusta Palveluketjuhankkeeseen, joka on viralliselta nimeltään Järvenpään sosiaalisairaalan innovaatiotoiminnan arvoverkoston henkilöstölähtöinen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena oli synnyttää uudenlaista kehittämisyhteistyötä ja sen tuloksena uudenlaisia asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja yhdessä koko henkilökunnan sekä sosiaalisairaalan arvoverkoston kuten kuntakumppanien kanssa. Keskeiseksi kehittämisen kohteeksi hankkeessa valikoitui päihde- ja mielenterveyspalveluiden palveluketjujen kehittäminen, joka kuvastuu hankkeen työnimessä. Työskentelyä hankkeessa ohjasivat Susinno oy:n konsultit. Hanke päättyi 2014 maaliskuussa ja sen loppuraportti löytyy täältä.