Kumppanuuksiin perustuva palvelukulttuuri

Vuoden 2011 syksyllä käynnistettiin Päihdesairaalan kehittämishanke ”Kumppanuuksiin perustuva palvelukulttuuri”. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli uudistaa sairaalan toiminnallista rakennetta niin, että palveluiden tuottamisessa voitaisiin paremmin huomioida asiakaskuntien tarpeet sekä potilaiden omat voimavarat. Tähän kytkeytyi läheisesti sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen niin, että voidaan aiempaa paremmin hyödyntää osaamista sairaalan eri yksiköiden sekä alan muiden toimijoiden kanssa. A-klinikkasäätiön strategian pohjalta Päihdesairaalan perustehtävää haluttiin kehittää puhtaasta hoitopalveluiden tuottamisesta päihdehoidon kehittämisyksikkönä toimimisen suuntaan. Hanke organisoitiin Seurakuntaopiston kanssa oppisopimuskoulutusta hyödyntäen ja oppivan organisaation mallin mukaisesti. Hanke päättyi vuoden 2013 lopussa ja loppuraportti löytyy täältä.