Hoitoon hakeutuminen

  • Päihdesairaalaan voi hakeutua hoitoon miltä paikkakunnalta tahansa.
  • Hoitoon hakeutuminen edellyttää lähetettä. Hoitoon voivat ohjata A-klinikka, sosiaalitoimisto, terveyskeskus, sairaala, mielenterveystoimisto, työterveyshuolto tai yksityislääkäri.
  • Kotikunta osallistuu yleensä hoitokustannuksiin, joten ennen hoitoon tuloa on selvitettävä maksusitoumuksen saaminen sosiaali- ja terveystoimesta.
  • Hoitopaikka varataan päihdesairaalasta etukäteen.
  • Hoitopaikkatiedusteluihin vastaa hoitokoordinaattori. Hoitokoordinaattori ja yksikköjohtajat antavat lisätietoja hoitoon liittyvistä asioista.

Tietoa ja ohjeita hoitoon hakeutumista ja hoitoon ohjausta varten